MACIF Życie TUW zmienia nazwę na AMERIGO Życie TUW

Informujemy, że z dniem 21.05.2020 roku nastąpiła zmiana nazwy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na AMERIGO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych a nasza strona internetowa dostępna jest pod nowym adresem www.amerigo.pl. Zmiany te nie wiążą się z koniecznością jakichkolwiek działań po stronie naszych Klientów.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od 04 maja 2020 r., za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (po zmianie nazwy AMERIGO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) zostały przeniesione do SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej (SALTUS TU ŻYCIE SA). Poczynając od wyżej wskazanej daty, stali się Państwo automatycznie Klientami SALTUS TU ŻYCIE SA.

SALTUS TU ŻYCIE SA zapewnia ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z podpisanych przez Państwa umów ubezpieczenia z MACIF Życie TUW (obecnie AMERIGO Życie TUW) na niezmienionych warunkach. Wszystkie procesy obsługowe oraz likwidacja roszczeń będą realizowane przez SALTUS TU ŻYCIE SA.

Zmiana ubezpieczyciela nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań po Państwa stronie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Witamy w gronie Klientów SALTUS Ubezpieczenia

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych nowoczesnych produktów, także tych związanych z zabezpieczeniem majątku, odpowiedzialnością cywilną czy ochroną zdrowia. Zachęcamy do wizyty na naszej stronie, gdzie znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje o oferowanych przez nas ubezpieczeniach. Wszystkie są teraz do Państwa dyspozycji.

WIĘCEJ O NAS