AMERIGO Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych w likwidacji

ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
NIP: 107-000-05-43
REGON: 015663447
tel.: +48 22 535 02 00
email: amerigo@amerigo.pl